Liên Tông Thập Tam Tổ – HT Thiền Tâm Dịch

18,000 

Bộ sách này nằm trong chương trình Cúng Dường Tủ Sách Phật Học Phổ Thông do Ban Quản Trị Pháp Thí Hội tiến hành để Trợ Duyên cho các Phật Tử ở các chùa tại những vùng xa xôi , hẻo lánh , gặp nhiều chướng duyên trên đường tu học.

Tên Sách : Liên Tông Thập Tam Tổ
Dịch giả : HT.Thiền tâm
Ngôn ngữ : Việt
Số trang : 488
Nhà xuất bản : Tôn Giáo
Năm xuất bản : 2001
Bìa mềm