Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh Giảng Ký ( Bộ 2 Tập ) – HT Tịnh Không

180,000 

Bộ sách này nằm trong chương trình Cúng Dường Tủ Sách Phật Học Phổ Thông do Ban Quản Trị Pháp Thí Hội tiến hành để Trợ Duyên cho các Phật Tử ở các chùa tại những vùng xa xôi , hẻo lánh , gặp nhiều chướng duyên trên đường tu học.

Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh Giảng Ký

Chủ giảng: HT.Tịnh Không

Chuyển ngữ: Nhóm Diệu Âm

Bìa Cứng