Luận Đại Trí Độ ( Bộ 5 Tập ) – HT Thiện Siêu Dịch

1,000,000 

Bộ sách này nằm trong chương trình Cúng Dường Tủ Sách Phật Học Phổ Thông do Ban Quản Trị Pháp Thí Hội tiến hành để Trợ Duyên cho các Phật Tử ở các chùa tại những vùng xa xôi , hẻo lánh , gặp nhiều chướng duyên trên đường tu học.

Tên Sách : Luận Đại Trí Độ

Tác giả : Nagarjuna (Long Thọ)

Dịch giả : HT.Thiện Siêu

Ngôn ngữ : Việt

Số trang : 830

Nhà xuất bản : Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt nam

Năm xuất bản : 1997

Bìa mềm

cần 8 bộ