Luật Ngũ Phần – HT Đổng Minh Dịch

105,000 

Bộ sách này nằm trong chương trình Cúng Dường Tủ Sách Phật Học Phổ Thông do Ban Quản Trị Pháp Thí Hội tiến hành để Trợ Duyên cho các Phật Tử ở các chùa tại những vùng xa xôi , hẻo lánh , gặp nhiều chướng duyên trên đường tu học.

Tên Sách: Luật Ngũ Phần
Dịch giả : HT.Đổng Minh
Nhà xuất bản : Tổng Hợp

 

cần 108 bộ