Nguyên Thủy – Tiểu Thừa – Đại Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận ( Bộ 3 Tập ) – HT Quảng Độ Dịch

520,000 

Bộ sách này nằm trong chương trình Cúng Dường Tủ Sách Phật Học Phổ Thông do Ban Quản Trị Pháp Thí Hội tiến hành để Trợ Duyên cho các Phật Tử ở các chùa tại những vùng xa xôi , hẻo lánh , gặp nhiều chướng duyên trên đường tu học.

Tên Sách: Nguyên ThủyTiểu ThừaĐại Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận

Tác giả: Kimura Taiken

Việt dịch: HT.Quảng Độ

Nhà xuất bản:Tôn Giáo

Năm xuất bản: 2013

Số trang:1200

Bìa mềm – Bộ 3 Tập

cần 16 bộ