Niệm Phật Cảnh – HT Minh Thành Dịch

15,000 

Bộ sách này nằm trong chương trình Cúng Dường Tủ Sách Phật Học Phổ Thông do Ban Quản Trị Pháp Thí Hội tiến hành để Trợ Duyên cho các Phật Tử ở các chùa tại những vùng xa xôi , hẻo lánh , gặp nhiều chướng duyên trên đường tu học.

Tên Sách : Niêm Phật Cảnh
Tác giả : Đại Sư Thiện Đạo
Dịch giả : HT.Minh Thành
Ngôn ngữ : Việt
Số trang : 106
Nhà xuất bản : Nxb Tôn Giáo
Năm xuất bản : 2005
Bìa mềm