Yếu Chỉ Trung Quán Luận – HT Duy Lực Dịch

Bộ sách này nằm trong chương trình Cúng Dường Tủ Sách Phật Học Phổ Thông do Ban Quản Trị Pháp Thí Hội tiến hành để Trợ Duyên cho các Phật Tử ở các chùa tại những vùng xa xôi , hẻo lánh , gặp nhiều chướng duyên trên đường tu học.

Tên sách : Yếu Chỉ Trung Quán Luận

Dịch giả : HT.Duy Lực

Ngôn ngữ : Việt

Nhà xuất bản : Thành Hội Phật Giáo TP. HCM

Bìa mềm