Báo Cáo V/v Ấn Tống Kinh-Sách­ Tháng 12/2017

 

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
CHÙA NGHĨA HÒA – NHA TRANG
PHÁP THÍ HỘI
Số 24 – BC/2018
Ban Quản Trị Website Pháp Thí Hội
Website: www.phapthihoi.org
Email: phapthihoi@gmail.com

Báo Cáo

V/v Ấn Tống Kinh-Sách­ tháng 12/2017

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Kính gửi:

– Chư tôn đức Tăng, Ni

– Các thành viên website Pháp Thí Hội.

– Các Mạnh Thường Quân cùng toàn thể quý Phật Tử gần xa.

Trong thời gian vừa qua, nhờ sự gia hộ của Tam Bảo, sự chứng minh của quý Tăng, Ni, sự ủng hộ của các thành viên website www.phapthihoi.org, sự đóng góp của các Mạnh Thường Quân gần xa…. Ban Quản Trị Website Pháp Thí Hội chúng con đã tiến hành Phật Sự Ấn Tống Kinh Sách Cúng Dường Cho Các Chùa Ở Vùng Xa – Vùng Khó Khăn.

Ban Quản Trị xin gửi báo cáo chi tiết các Phật Sự như sau :

1) Tiếp tục cúng dường Kinh-Sách cho quý Tăng – Ni tại các trường Phật Học

Địa điểm: Chùa Phúc Nguyên – Thôn La Gián – Xã Cổ Đông – TX Sơn Tây – Hà Nội

Người thỉnh: Thầy Thích Đạo Trung

Ngày cúng:

Lần 1: 16/08/2017

Lần 2: 19/09/2017

Lần 2: 08/11/2017

Chi tiết: 

STT Tên Kinh-Sách SL
01 Duy Thức Học – HT Thiện Hoa 1
02 Luận Thành Duy Thức – HT Thiện Siêu 1
03 Duy Thức Học Yếu Luận – HT Từ Thông 2
04 Phật Học Khái Luận – HT Chơn Thiện 1
05 Tám Quyển Sách Quý – HT Thiện Hoa 1
06 Tân Duy Thức LuậnGiải Minh 1
07 Pháp Bảo Đàn Kinh – HT Duy Lực 1
08 A Tỳ Đạt Ma Câu Xá Luận – HT Tuệ 1
09 Đại Trí Độ Luận – HT Thiện Siêu 2
10 Lược Sử Phật Giáo Ấn Độ – HT Thanh Kiểm Dịch 1
11 Lâm Tế Ngữ LụcTrung Phong Pháp Ngữ – HT Duy Lực Dịch 1
12 Nam Tuyền Ngữ Lục Và Bửu Tạng Luận – HT Duy Lực Dịch 1
13 Triệu Luận Lược Giải – HT Duy Lực Dịch 1
14 Đại Thừa Tuyệt Đối Luận – HT Duy Lực Dịch 1
15 Duy Lực Ngữ Lục ( Bộ 2 Tập ) – HT Duy 1
16 Đường Lối Thực Hành Tham Tổ Sư Thiền – HT Duy Lực 1
17 Danh Từ Thiền Học Chú Giải – HT Duy Lực 1
18 Trung Quán Luận – Đs Ấn Thuận 1
19 Kinh Tăng Nhất A Hàm – HT Tuệ Sỹ Dịch 1
20 Thiền Luận – HT Tuệ Sỹ Dịch 1

 

2) Địa Điểm: Trường Trung Cấp  Phật Học Bình ĐịnhTu Viện Nguyên Thiều

Thôn Đại LễPhước Hiệp – Tuy PhướcBình Định

Người thỉnh: Thầy Thích Nhuận Tâm 

Ngày cúng: 16/08/2017

Chi tiết: 

STT Tên Kinh-Sách SL
01 Đức Phật Lịch Sử – Trần Phương Lan 2
02 Phật Học Khái Luận – HT Ấn Thuận 1
03 Đạo Của Vật Lý – Nguyễn Tường Bách dịch 1
04 Sơ Đẳng Phật Giáo Khoa Thư – Nguyễn Khuê 1
05 Vũ Trụ Quan PG – HT Duy Lực 1
06 Tứ Diệu Đế – Đức Đạt Lai Lạt Ma 1

 

3) Địa Điểm: Học viện Phật giáo Việt Nam

sở 2, A13/14 Mai Bá Hương, Lê Minh Xuân, Bình Chánh, Tp.HCM.

Người thỉnh: Thầy Thích Đức Nhân

Ngày cúng: 05/10/2017

Chi tiết:

STT Tên Kinh-Sách SL
1 Đức Phật Lịch Sử – Trần Phương Lan dịch 15

 

4) Địa Điểm: Lớp Cao Cấp Giảng Sư tại TPHCM

251 Phan Văn Trị, P 11, Q Bình Thạnh, TP HCM

Người thỉnh: SC Thích Nữ Thiên Ngân

Ngày cúng: 21/12/2017

Chi tiết:  

STT Tên Kinh-Sách SL
1 Phật Quang Đại Từ Điển – HT Quảng Độ Dịch 1

 

5) Tổng kết Danh Mục Kinh – Sách Cúng Dường năm 2017

STT Tên sách Tổng
01 Đức Phật Lịch Sử – Gs Trần Phương Lan Dịch 18
02 Đại Tạng Kinh Nam Truyền – HT Minh Châu Dịch 3
03 Đại Thừa Tuyệt Đối Luận – HT Duy Lực Dịch 1
04 An Sĩ Toàn Thư – Chu An Sĩ 50
05 Báo Ứng Hiện Đời – Hạnh Đoan 50
06 Danh Từ Thiền Học – HT Duy Lực 1
07 Duy Lực Ngữ Lục ( Bộ 2 Tập ) – HT Duy Lực 2
08 Duy Thức Học Nhập Môn – HT Thiện Hoa 2
09 Duy Thức Học Yếu Luận – HT Từ Thông Dịch 2
10 Kinh A Di Đà Sớ Sao Diễn Nghĩa – HT Tịnh Không 1
11 Kinh Địa Tạng – HT Trí Tịnh 800
12 Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật ( Bộ 24 Tập ) – HT Trí Nghiêm Dịch 1
13 Kinh Đại Bát Niết Bàn ( Bộ 2 Tập ) – HT Trí Tịnh 25
14 Kinh Đại Bảo Tích ( Bộ 9 Tập ) – HT Trí Tịnh Dịch 5
15 Kinh Đại Bi Tâm Đà Ra Ni – HT Thiền Tâm Dịch 50
16 Kinh Đại Thông Phương Quảng Sám Hối Diệt Tội – HT Thiền Tâm Dịch 51
17 Kinh Bách Dụ – NT Thích Nữ Như Huyền 1
18 Kinh Bát Nhã Ba La Mật ( Bộ 3 Tập ) – HT Trí Tịnh 60
19 Kinh Dược Sư – HT Huyền Dung Dịch 251
20 Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Giảng Giải – HT Tuyên Hóa 1
21 Kinh Duy Ma Cật – HT Huệ Hưng Dịch 40
22 Kinh Hiền Ngu – HT Trung Quán Dịch 1
23 Kinh Hoa Nghiêm ( Bộ 4 Tập ) – HT Trí Tịnh Dịch 69
24 Kinh Kim Cang Giảng Giải – HT Thanh Từ 1
25 Kinh Kim Cang Giảng Giải – HT Tuyên Hóa 1
26 Kinh Kim Quang Minh – Ns Như Ấn Dịch 51
27 Kinh Lăng Già – HT Duy Lực Dịch 1
28 Kinh Lăng Nghiêm Giảng Giải – HT Duy Lực Dịch 1
29 Kinh Lương Hoàng Sám – HT Thích Viên Giác Dịch 50
30 Kinh Nhân Quả Ba Đời – HT Thiền Tâm Dịch 1
31 Kinh Nhật Tụng – HT Minh Thời 300
32 Kinh Niệm Phật Ba La Mật – HT Thiền Tâm Dịch 1
33 Kinh Pháp Bảo Đàn Giảng Giải – HT Thanh Từ 2
34 Kinh Pháp Cú – HT Minh Châu Dịch 30
35 Kinh Pháp Cú Thí Dụ – TT Thích Minh Quang Dịch 80
36 Kinh Pháp Hoa – HT Trí Tịnh 101
37 Kinh Phổ Môn ( Nghĩa ) – HT Trí Tịnh Dịch 300
38 Kinh Phạm Võng Bồ Tát Giới – HT Trí Tịnh Dịch 1
39 Kinh Quán Vô Lượng Thọ – HT Hưng Từ Dịch 1
40 Kinh Tứ Thập Nhị Chương – HT Hoàn Quan Dịch 1
41 Kinh Thủ Lăng Nghiêm – Cs Tâm Minh Dịch 49
42 Kinh Thủ Lăng Nghiêm – Hiện Tượng Năm Mươi Ấm Ma – HT Tuyên Hóa 2
43 Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giảng Thuật – HT Tuyên Hóa 6
44 Kinh Vô Lượng Thọ – HT Đức Niệm Dịch 150
45 Kinh Vạn Phật – HT Thiện Chơn 1
46 Kinh Viên Giác Giảng Giải – HT Thanh Từ 1
47 Kinh Vu Lan – HT Tuệ Đăng 351
48 Lá Thư Tịnh ĐộẤn Quang Đại Sư 1
49 Lâm Tế Ngữ LụcTrung Phong Pháp Ngữ – HT Duy Lực Dịch 1
50 Lược Giảng Kinh Phật Thuyết A Di Đà – HT Tuyên Hóa 1
51 Luận Đại Thừa Khởi Tín Giảng Giải – HT Thanh Từ 1
52 Luận Đại Trí Độ – HT Thiện Siêu Dịch 2
53 Luận Thành Duy Thức – HT Thiện Siêu Dịch 4
54 Nam Tuyền Ngữ Lục Và Bửu Tạng Luận – HT Duy Lực Dịch 1
55 Nhị Khóa Hiệp Giải – HT Khánh Anh Dịch 5
56 Phật Học Khái Luận – HT Chơn Thiện 4
57 Phật Quang Đại Từ Điển – HT Quảng Độ Dịch 1
58 Quy Sơn Cảnh Sách Giảng Giải – HT Thanh Từ 1
59 Sử 33 Vị Tổ Thiền Tông Ấn Hoa – HT Thanh Từ 1
60 Sơ Đẳng Phật Học Giáo Khoa Thư – HT Hành Trụ Dịch 1
61 Tám Quyển Sách Quý – HT Thiện Hoa 1
62 Tân Duy Thức Luận – Đs Thái 1
63 Thọ Khang Bảo Giám – Ấn Quang Đại Sư 50
64 Thiền Sư Trung Hoa – ( Bộ 3 Tập ) – HT Thanh Từ Dịch – HT Thanh Từ 1
65 Tiểu Tạng KinhKinh A Hàm ( 4 Bộ ) – TT Thích Đức Thắng – TT.Thích Tuệ Sỹ 1
66 Tiểu Tạng KinhKinh Tăng Nhất A Hàm – TT Thích Tuệ Sỹ – TT Thích Đức Thắng Dịch 2
67 Triệu Luận Lược Giải – HT Duy Lực Dịch 1
68 Trung Quán Luận – Đs Ấn Thuận 1
69 Truyện Cổ Phật Giáo – HT Minh Chiếu 2
70 Truyện Tranh Phật Giáo – Nhiều Tác Giả 1
71 Tuệ Trung Thượng Sĩ Ngữ Lục Giảng Giải – HT Thanh Từ 1
72 Tuyển Tập Các Bài Sám Văn – TT Thích Đồng Bổn 51
73 Vũ Trụ Quan Phật Giáo Thế K 21 – HT Duy Lực 1
74 Việt Nam Phật Giáo Sử LuậnNguyễn Lang 1
Tổng cộng: 3107

 

Hình chụp buổi cúng dường Kinh-Sách : Link

Khi gửi Kinh-Sách, Ban Quản Trị  cũng đã gửi kèm theo bản in Danh Sách Cầu Siêu – Cầu An của các Phật Tử đã phát tâm trợ duyên Ấn Tống cho các chùa.

Số Kinh-Sách còn dư, Ban Quản Trị sẽ chuyển cho các chùa có thư đề nghị  trợ duyên trong thời gian tới.

Ban Quản Trị xin trân trọng cám ơn sự trợ duyên của quý Phật Tử.

TP.HCM , ngày 02 tháng 01 năm 2018

        TM Ban Quản Trị

                                                        Nam Thiên

( đã )