Ấn Tống Kinh Cúng Dường Các Chùa Miền Trung Việt Nam

12,000 10,000,000 

Đạo Tràng Cần Trợ Duyên :
Các chùa ở miền trung Việt Nam. Những nơi điều kiện khó khăn, thiếu kinh sách cho các Phật Tử tu học

Địa Chỉ: Chùa Nghĩa Hòa: thôn Vĩnh Điềm Thượng, xã Vĩnh Hiệp, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Đây là địa chỉ tập trung kinh sách từ Sài Gòn chuyển về. Sau đó phân chia ,vận chuyển về các chùa ( ở miền trung, tây nguyên) theo số lượng yêu cầu của trụ trì.

Chứng minh Phật Sự : HT.Thích Như Lưu – Trụ Trì Chùa Nghĩa Hòa – Nha Trang

Ngày Thỉnh: 26/11/2015

Danh Mục Kinh Sách Cần Ấn Tống

(Cập Nhật Ngày 01/05/2022)

Ban Quản Trị sẽ cập nhật các tựa Kinh-Sách do chư Tăng/Ni gửi mail về đề nghị Ban Quản Trị Trợ Duyên tại mục này để quý Phật Tử tiện theo dõi . Nếu quý Phật Tử nào phát tâm trợ duyên cúng dường xin đăng các tựa Kinh-Sách theo danh sách phía dưới.

10,000,000 

cần 4 bộ

75,000 
95,000 
2,500,000 
30,000 

cần 50 bộ

20,000 
150,000 
60,000 
700,000 
60,000 
210,000 
180,000 
26,000 
12,000 
8,500,000 

cần 45 bộ

26,000 

cần 69 bộ

Danh mục: