Kinh Hoa Nghiêm Giảng Giải ( Bộ 25 Tập ) – HT Tuyên Hóa

2,000,000 

Bộ sách này nằm trong chương trình Cúng Dường Tủ Sách Phật Học Phổ Thông do Ban Quản Trị Pháp Thí Hội tiến hành để Trợ Duyên cho các Phật Tử ở các chùa tại những vùng xa xôi , hẻo lánh , gặp nhiều chướng duyên trên đường tu học.

Tên Sách: Kinh Hoa Nghiêm Giảng Giải
Giảng giải: HT. Tuyên Hóa
Việt dịch: TK.Thích Minh Định
Nxb: Chùa Kim Quang
Số trang: Hơn 4000 trang
Bìa mềm: Bộ 25 tập