Ấn Quang Văn Sao (Bộ 8 Tập) – ĐS Ấn Quang – Cs Như Hòa Dịch

490,000 

Bộ sách này nằm trong chương trình Cúng Dường Tủ Sách Phật Học Phổ Thông do Ban Quản Trị Pháp Thí Hội tiến hành để Trợ Duyên cho các Phật Tử ở các chùa tại những vùng xa xôi , hẻo lánh , gặp nhiều chướng duyên trên đường tu học.

Tên Sách: Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao

Tác giả: Đs. Ấn Quang

Dịch giả: Cs.Như Hòa

Nhà xuất bản: Tôn Giáo

Bìa Cứng – Bộ 2 Tập Chánh Biên – 2 Tập Tục Biên – 4 Tập Tam Biên