Kinh Vô Lượng Thọ – HT Tuệ Đăng Dịch

10,000 

Bộ Kinh này nằm trong chương trình Ấn Tống Kinh-Sách Phật Học do Ban Quản Trị Pháp Thí Hội tiến hành để Trợ Duyên cho các Phật Tử ở các chùa tại những vùng xa xôi , hẻo lánh , gặp nhiều chướng duyên trên đường tu học.

Tên Kinh: Kinh Vô Lượng Thọ

Dịch giả : HT.Tuệ Đăng

Nhà xuất bản : Tôn Giáo

Năm xuất bản : DL.1999

Bìa mềm