Huyền Thoại Duy Ma Cật – HT Tuệ Sỹ

125,000 

Bộ sách này nằm trong chương trình Cúng Dường Tủ Sách Phật Học Phổ Thông do Ban Quản Trị Pháp Thí Hội tiến hành để Trợ Duyên cho các Phật Tử ở các chùa tại những vùng xa xôi , hẻo lánh , gặp nhiều chướng duyên trên đường tu học.

Tên Sách: Huyền Thoại Duy Ma Cật

Dịch giả: TT Thích Tuệ Sỹ

Nhà xuất bản: Phương Đông

Năm xuất bản: 2015

Bìa mềm – Bộ 2 Tập