Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa ( Bộ 8 Tập ) – Cs Nguyên Huệ Dịch

1,000,000 

Bộ sách này nằm trong chương trình Cúng Dường Tủ Sách Phật Học Phổ Thông do Ban Quản Trị Pháp Thí Hội tiến hành để Trợ Duyên cho các Phật Tử ở các chùa tại những vùng xa xôi , hẻo lánh , gặp nhiều chướng duyên trên đường tu học.

Tên Sách: Luận Du GiàĐịa

Tác giả: Bồ tát Di LặcBồ tát Vô Trước

Dịch giả: Cư sĩ Nguyên Huệ

Ngôn ngữ: Việt

Nhà xuất bản: Hồng Đức

Năm xuất bản: 2013

Bìa mềm – Bộ 8 Tập

 

cần 10 bộ